X
چشم انداز ما:

تبدیل شدن به انتخاب اول مشتریان و تامین کنندگان و حفظ این جایگاه با بهبود مستمر "کیفیت و خدمت برتر"

ماموریت ما:

1- ارتقای سطح سلامت و بهداشت جامعه با پوشش کامل زنجیره توزیع مطابق با ضوابط و مقررات سازمان غذا و دارو

2- بهبود وضعیت انبارداری و توزیع محصولات مطابق با استانداردهای GDP و GSP و دانش روز

3- به روز آوری زیر ساخت ها و فرایندهای عملیاتی و استفاده بهینه از تکنولوژی روز

4- حفظ کیفیت محصولات در کلیه انبارها و زنجیره توزیع

5- تکمیل کردن سبد محصولات توزیعی

6- ارتقا سطح کیفیت خدمات و کسب رضایت و ارتباط تنگاتنگ با مشتریان

7- توزیع سریع کمتر از ۲۴ ساعت در مراکز استان ها و شهرهای بزرگ و کمتر از ۴۸ ساعت در سایر شهرستان ها

8- بهبود بهره وری و رضایتمندی نیروی انسانی

9- افزایش سهم بازار و تحقق سود آوری شرکت

ارزشهای بنیادین ما:

1- حفظ رضایت مشتریان و تعهد به ارایه خدمات با کیفیت برتر

2- نوآوری، دقت و سرعت در انجام کارها

3- درستکاری، صداقت و امانت داری

4- ایفای تعهدات و مسئولیت اجتماعی

5- ایجاد سازمانی پویا و توانمند از طریق ارتقا و افزایش سطح دانش و مهارت کارکنان